Koma

🧡🌸🧡✌زهشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی  دارد✌🧡🌸🧡

پست شده در جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱
views : ۱۶۲
Publish at : ۰۲:۱۴
Follow Me

🖤چشای در حال انتظار 🖤

X379385


دریافت
مدت زمان: 29 ثانیه

🧡🌸🧡

🧡02:14:08🧡

🧡2022-05-06🧡

Notes ۰
پست شده در جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱
views : ۱۶۲
Publish at : ۰۲:۱۴
Follow Me

🖤چشای در حال انتظار 🖤

X379385
🖤چشای در حال انتظار 🖤


دریافت
مدت زمان: 29 ثانیه

🧡🌸🧡

🧡02:14:08🧡

🧡2022-05-06🧡

X379385


دریافت
مدت زمان: 29 ثانیه

🧡🌸🧡

🧡02:14:08🧡

🧡2022-05-06🧡

Notes ۰
🖤چشای در حال انتظار 🖤

🖤چشای در حال انتظار 🖤

X379385
🖤چشای در حال انتظار 🖤


دریافت
مدت زمان: 29 ثانیه

🧡🌸🧡

🧡02:14:08🧡

🧡2022-05-06🧡


دریافت
مدت زمان: 29 ثانیه

🧡🌸🧡

🧡02:14:08🧡

🧡2022-05-06🧡

Notes ۰
پست شده در جمعه, ۲۴ دی ۱۴۰۰
views : ۱۵۹
Publish at : ۰۶:۴۰
Follow Me

🎼جاده یکطرفه -مرتضی پاشایی🎼

X379385


دریافت
مدت زمان: 59 ثانیه

🧡18:40:22🧡

🧡🌸🧡

Notes ۰
پست شده در جمعه, ۲۴ دی ۱۴۰۰
views : ۱۵۹
Publish at : ۰۶:۴۰
Follow Me

🎼جاده یکطرفه -مرتضی پاشایی🎼

X379385
🎼جاده یکطرفه -مرتضی پاشایی🎼


دریافت
مدت زمان: 59 ثانیه

🧡18:40:22🧡

🧡🌸🧡

X379385


دریافت
مدت زمان: 59 ثانیه

🧡18:40:22🧡

🧡🌸🧡

Notes ۰
🎼جاده یکطرفه -مرتضی پاشایی🎼

🎼جاده یکطرفه -مرتضی پاشایی🎼

X379385
🎼جاده یکطرفه -مرتضی پاشایی🎼


دریافت
مدت زمان: 59 ثانیه

🧡18:40:22🧡

🧡🌸🧡


دریافت
مدت زمان: 59 ثانیه

🧡18:40:22🧡

🧡🌸🧡

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰
views : ۱۶۵
Publish at : ۰۶:۵۵
Follow Me

🖤قضاوت مخصوص خداست🖤

X379385
🖤قضاوت مخصوص خداست🖤دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه

🖤18:54:04🖤

🧡🌸🧡

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰
views : ۱۶۵
Publish at : ۰۶:۵۵
Follow Me

🖤قضاوت مخصوص خداست🖤

X379385
🖤قضاوت مخصوص خداست🖤دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه

🖤18:54:04🖤

🧡🌸🧡

X379385دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه

🖤18:54:04🖤

🧡🌸🧡

Notes ۰
🖤قضاوت مخصوص خداست🖤

🖤قضاوت مخصوص خداست🖤

X379385
🖤قضاوت مخصوص خداست🖤دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه

🖤18:54:04🖤

🧡🌸🧡دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه

🖤18:54:04🖤

🧡🌸🧡

Notes ۰
پست شده در پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰
views : ۱۶۳
Publish at : ۰۱:۳۳
Follow Me

🎧آهنگ های قدیمی -نوستالژی🎧

X379385


دریافت


دریافت

01:34:32

#نوستالژی

Notes ۰
پست شده در پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰
views : ۱۶۳
Publish at : ۰۱:۳۳
Follow Me

🎧آهنگ های قدیمی -نوستالژی🎧

X379385
🎧آهنگ های قدیمی -نوستالژی🎧


دریافت


دریافت

01:34:32

#نوستالژی

X379385


دریافت


دریافت

01:34:32

#نوستالژی

Notes ۰
🎧آهنگ های قدیمی -نوستالژی🎧

🎧آهنگ های قدیمی -نوستالژی🎧

X379385
🎧آهنگ های قدیمی -نوستالژی🎧


دریافت


دریافت

01:34:32

#نوستالژی


دریافت


دریافت

01:34:32

#نوستالژی

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰
views : ۱۵۷
Publish at : ۱۲:۴۰
Follow Me

یکی هست ... مرتضی پاشایی

X379385


دریافت
مدت زمان: 36 ثانیه

⌛0040

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰
views : ۱۵۷
Publish at : ۱۲:۴۰
Follow Me

یکی هست ... مرتضی پاشایی

X379385
یکی هست ... مرتضی پاشایی


دریافت
مدت زمان: 36 ثانیه

⌛0040

X379385


دریافت
مدت زمان: 36 ثانیه

⌛0040

Notes ۰
یکی هست ... مرتضی پاشایی

یکی هست ... مرتضی پاشایی

X379385
یکی هست ... مرتضی پاشایی


دریافت
مدت زمان: 36 ثانیه

⌛0040


دریافت
مدت زمان: 36 ثانیه

⌛0040

Notes ۰
پست شده در دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۴۳
Publish at : ۱۰:۱۰
Follow Me

🖤🥺شب هایی که خوابم نمیبره رو بگو🥺🖤

X379385

🖤

#سوسک آبی⌛0040

Notes ۰
پست شده در دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۴۳
Publish at : ۱۰:۱۰
Follow Me

🖤🥺شب هایی که خوابم نمیبره رو بگو🥺🖤

X379385
🖤🥺شب هایی که خوابم نمیبره رو بگو🥺🖤

🖤

#سوسک آبی⌛0040

X379385

🖤

#سوسک آبی⌛0040

Notes ۰
🖤🥺شب هایی که خوابم نمیبره رو بگو🥺🖤

🖤🥺شب هایی که خوابم نمیبره رو بگو🥺🖤

X379385
🖤🥺شب هایی که خوابم نمیبره رو بگو🥺🖤

🖤

#سوسک آبی⌛0040

🖤

#سوسک آبی⌛0040

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۵۷
Publish at : ۰۹:۳۴
Follow Me

کلیپ غمگین پارت 4

X379385


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۵۷
Publish at : ۰۹:۳۴
Follow Me

کلیپ غمگین پارت 4

X379385
کلیپ غمگین پارت 4


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت

X379385


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت

Notes ۰
کلیپ غمگین پارت 4

کلیپ غمگین پارت 4

X379385
کلیپ غمگین پارت 4


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۴۴
Publish at : ۰۹:۱۲
Follow Me

کلیپ غمگین پارت 3😭

X379385


دریافت
🥺بیا خیلی دلم برای دلتنگ شده

😭آقا جان دلمون گرفته بیا😭

Notes ۰
پست شده در چهارشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۴۴
Publish at : ۰۹:۱۲
Follow Me

کلیپ غمگین پارت 3😭

X379385
کلیپ غمگین پارت 3😭


دریافت
🥺بیا خیلی دلم برای دلتنگ شده

😭آقا جان دلمون گرفته بیا😭

X379385


دریافت
🥺بیا خیلی دلم برای دلتنگ شده

😭آقا جان دلمون گرفته بیا😭

Notes ۰
کلیپ غمگین پارت 3😭

کلیپ غمگین پارت 3😭

X379385
کلیپ غمگین پارت 3😭


دریافت
🥺بیا خیلی دلم برای دلتنگ شده

😭آقا جان دلمون گرفته بیا😭


دریافت
🥺بیا خیلی دلم برای دلتنگ شده

😭آقا جان دلمون گرفته بیا😭

Notes ۰
پست شده در دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰
views : ۱۵۰
Publish at : ۱۰:۱۹
Follow Me

چند کلیپ با فاز غم🖤پارت دو

X379385


دریافت
مدت زمان: 31 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 16 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 21 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 17 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 22 ثانیه
Notes ۰
پست شده در دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰
views : ۱۵۰
Publish at : ۱۰:۱۹
Follow Me

چند کلیپ با فاز غم🖤پارت دو

X379385
چند کلیپ با فاز غم🖤پارت  دو


دریافت
مدت زمان: 31 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 16 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 21 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 17 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 22 ثانیه
X379385


دریافت
مدت زمان: 31 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 16 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 21 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 17 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 22 ثانیه
Notes ۰
چند کلیپ با فاز غم🖤پارت  دو

چند کلیپ با فاز غم🖤پارت دو

X379385
چند کلیپ با فاز غم🖤پارت  دو


دریافت
مدت زمان: 31 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 16 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 21 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 17 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 22 ثانیه

دریافت
مدت زمان: 31 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 16 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 21 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 17 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 22 ثانیه
Notes ۰
پست شده در شنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۰
views : ۱۵۶
Publish at : ۱۰:۳۵
Follow Me

کلیپ غمگین پارت یک

X379385

دیونه نیستم ولی بعضی مواقع خیلی دلتنگ و یا ناراحت میشم میخوام این حرکتو بزنم ولی نمیتونم 🙂


دریافت
مدت زمان: 7 ثانیهدریافت
مدت زمان: 13 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 10 ثانیهNotes ۰
پست شده در شنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۰
views : ۱۵۶
Publish at : ۱۰:۳۵
Follow Me

کلیپ غمگین پارت یک

X379385
کلیپ غمگین پارت یک

دیونه نیستم ولی بعضی مواقع خیلی دلتنگ و یا ناراحت میشم میخوام این حرکتو بزنم ولی نمیتونم 🙂


دریافت
مدت زمان: 7 ثانیهدریافت
مدت زمان: 13 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 10 ثانیهX379385

دیونه نیستم ولی بعضی مواقع خیلی دلتنگ و یا ناراحت میشم میخوام این حرکتو بزنم ولی نمیتونم 🙂


دریافت
مدت زمان: 7 ثانیهدریافت
مدت زمان: 13 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 10 ثانیهNotes ۰
کلیپ غمگین پارت یک

کلیپ غمگین پارت یک

X379385
کلیپ غمگین پارت یک

دیونه نیستم ولی بعضی مواقع خیلی دلتنگ و یا ناراحت میشم میخوام این حرکتو بزنم ولی نمیتونم 🙂


دریافت
مدت زمان: 7 ثانیهدریافت
مدت زمان: 13 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 10 ثانیهدیونه نیستم ولی بعضی مواقع خیلی دلتنگ و یا ناراحت میشم میخوام این حرکتو بزنم ولی نمیتونم 🙂


دریافت
مدت زمان: 7 ثانیهدریافت
مدت زمان: 13 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 10 ثانیهNotes ۰