Koma

🧡🌸🧡✌زهشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی  دارد✌🧡🌸🧡

پست شده در شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۵۸
Publish at : ۱۰:۲۷
Follow Me

فرمول ذهنی ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹در یک ثانیه📃

X379385

ضرب ذهنی اعداد دو رقمی در ۹۹

برای ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹ باید

مرحله اول :عددی را که میخواهیم به ۹۹ ضرب کنیم منهای یک میکنیم مانند نمونه:👇

مثال :میخواهیم ۶۵ را در ۹۹ ضرب کنیم 

حالا:۶۵را منهای ۱ میکنیم 👇

۶۵-۱=۶۴میشود 

مرحله دوم :در این مرحله عدد در نظر گرفته شده را از ۱۰۰ کم میکنیم 👇

۱۰۰-۶۵=۳۵میشود 

مرحله آخر :حاصل دو مرحله را به هم وصل میکنیم به ترتیب که میشود ۶۴۳۵

به همین سادگی حاصل ضرب ۹۹×۶۵میشود

۶۴۳۵ 

در کل:حاصل ضرب هر عدد دو رقمی در ۹۹ میشود ضرب آن عدد در ۱۰۰ منهای خودش

۹۹×۳۴=👇۳۳۶۶

۳۴×۱۰۰=۳۴۰۰

۳۴۰۰-۳۴=۳۳۶۶

فایل توضیحات این فرمول 👇

دانلود فایل
حجم: 5.49 مگابایت
توضیحات: این فرمول چند سال پیش من خودم اختراع کردم اون زمانی که گوگل نداشتم 😀

الان ولی سرچ کردم گوگل هم هست اگر توضیحات من مفید نبود میتونید به گوگل مراجعه کنید 

اگه این فرمول اگه میدونستید که هیچ 

وگرنه تقدیم میکنم به شما 🌹

22:27:19

Notes ۰
پست شده در شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰
views : ۱۵۸
Publish at : ۱۰:۲۷
Follow Me

فرمول ذهنی ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹در یک ثانیه📃

X379385
فرمول ذهنی ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹در یک ثانیه📃

ضرب ذهنی اعداد دو رقمی در ۹۹

برای ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹ باید

مرحله اول :عددی را که میخواهیم به ۹۹ ضرب کنیم منهای یک میکنیم مانند نمونه:👇

مثال :میخواهیم ۶۵ را در ۹۹ ضرب کنیم 

حالا:۶۵را منهای ۱ میکنیم 👇

۶۵-۱=۶۴میشود 

مرحله دوم :در این مرحله عدد در نظر گرفته شده را از ۱۰۰ کم میکنیم 👇

۱۰۰-۶۵=۳۵میشود 

مرحله آخر :حاصل دو مرحله را به هم وصل میکنیم به ترتیب که میشود ۶۴۳۵

به همین سادگی حاصل ضرب ۹۹×۶۵میشود

۶۴۳۵ 

در کل:حاصل ضرب هر عدد دو رقمی در ۹۹ میشود ضرب آن عدد در ۱۰۰ منهای خودش

۹۹×۳۴=👇۳۳۶۶

۳۴×۱۰۰=۳۴۰۰

۳۴۰۰-۳۴=۳۳۶۶

فایل توضیحات این فرمول 👇

دانلود فایل
حجم: 5.49 مگابایت
توضیحات: این فرمول چند سال پیش من خودم اختراع کردم اون زمانی که گوگل نداشتم 😀

الان ولی سرچ کردم گوگل هم هست اگر توضیحات من مفید نبود میتونید به گوگل مراجعه کنید 

اگه این فرمول اگه میدونستید که هیچ 

وگرنه تقدیم میکنم به شما 🌹

22:27:19

X379385

ضرب ذهنی اعداد دو رقمی در ۹۹

برای ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹ باید

مرحله اول :عددی را که میخواهیم به ۹۹ ضرب کنیم منهای یک میکنیم مانند نمونه:👇

مثال :میخواهیم ۶۵ را در ۹۹ ضرب کنیم 

حالا:۶۵را منهای ۱ میکنیم 👇

۶۵-۱=۶۴میشود 

مرحله دوم :در این مرحله عدد در نظر گرفته شده را از ۱۰۰ کم میکنیم 👇

۱۰۰-۶۵=۳۵میشود 

مرحله آخر :حاصل دو مرحله را به هم وصل میکنیم به ترتیب که میشود ۶۴۳۵

به همین سادگی حاصل ضرب ۹۹×۶۵میشود

۶۴۳۵ 

در کل:حاصل ضرب هر عدد دو رقمی در ۹۹ میشود ضرب آن عدد در ۱۰۰ منهای خودش

۹۹×۳۴=👇۳۳۶۶

۳۴×۱۰۰=۳۴۰۰

۳۴۰۰-۳۴=۳۳۶۶

فایل توضیحات این فرمول 👇

دانلود فایل
حجم: 5.49 مگابایت
توضیحات: این فرمول چند سال پیش من خودم اختراع کردم اون زمانی که گوگل نداشتم 😀

الان ولی سرچ کردم گوگل هم هست اگر توضیحات من مفید نبود میتونید به گوگل مراجعه کنید 

اگه این فرمول اگه میدونستید که هیچ 

وگرنه تقدیم میکنم به شما 🌹

22:27:19

Notes ۰
فرمول ذهنی ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹در یک ثانیه📃

فرمول ذهنی ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹در یک ثانیه📃

X379385
فرمول ذهنی ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹در یک ثانیه📃

ضرب ذهنی اعداد دو رقمی در ۹۹

برای ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹ باید

مرحله اول :عددی را که میخواهیم به ۹۹ ضرب کنیم منهای یک میکنیم مانند نمونه:👇

مثال :میخواهیم ۶۵ را در ۹۹ ضرب کنیم 

حالا:۶۵را منهای ۱ میکنیم 👇

۶۵-۱=۶۴میشود 

مرحله دوم :در این مرحله عدد در نظر گرفته شده را از ۱۰۰ کم میکنیم 👇

۱۰۰-۶۵=۳۵میشود 

مرحله آخر :حاصل دو مرحله را به هم وصل میکنیم به ترتیب که میشود ۶۴۳۵

به همین سادگی حاصل ضرب ۹۹×۶۵میشود

۶۴۳۵ 

در کل:حاصل ضرب هر عدد دو رقمی در ۹۹ میشود ضرب آن عدد در ۱۰۰ منهای خودش

۹۹×۳۴=👇۳۳۶۶

۳۴×۱۰۰=۳۴۰۰

۳۴۰۰-۳۴=۳۳۶۶

فایل توضیحات این فرمول 👇

دانلود فایل
حجم: 5.49 مگابایت
توضیحات: این فرمول چند سال پیش من خودم اختراع کردم اون زمانی که گوگل نداشتم 😀

الان ولی سرچ کردم گوگل هم هست اگر توضیحات من مفید نبود میتونید به گوگل مراجعه کنید 

اگه این فرمول اگه میدونستید که هیچ 

وگرنه تقدیم میکنم به شما 🌹

22:27:19

ضرب ذهنی اعداد دو رقمی در ۹۹

برای ضرب اعداد دو رقمی در ۹۹ باید

مرحله اول :عددی را که میخواهیم به ۹۹ ضرب کنیم منهای یک میکنیم مانند نمونه:👇

مثال :میخواهیم ۶۵ را در ۹۹ ضرب کنیم 

حالا:۶۵را منهای ۱ میکنیم 👇

۶۵-۱=۶۴میشود 

مرحله دوم :در این مرحله عدد در نظر گرفته شده را از ۱۰۰ کم میکنیم 👇

۱۰۰-۶۵=۳۵میشود 

مرحله آخر :حاصل دو مرحله را به هم وصل میکنیم به ترتیب که میشود ۶۴۳۵

به همین سادگی حاصل ضرب ۹۹×۶۵میشود

۶۴۳۵ 

در کل:حاصل ضرب هر عدد دو رقمی در ۹۹ میشود ضرب آن عدد در ۱۰۰ منهای خودش

۹۹×۳۴=👇۳۳۶۶

۳۴×۱۰۰=۳۴۰۰

۳۴۰۰-۳۴=۳۳۶۶

فایل توضیحات این فرمول 👇

دانلود فایل
حجم: 5.49 مگابایت
توضیحات: این فرمول چند سال پیش من خودم اختراع کردم اون زمانی که گوگل نداشتم 😀

الان ولی سرچ کردم گوگل هم هست اگر توضیحات من مفید نبود میتونید به گوگل مراجعه کنید 

اگه این فرمول اگه میدونستید که هیچ 

وگرنه تقدیم میکنم به شما 🌹

22:27:19

Notes ۰
۰ عدد کامنت تا به حال ثبت شده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی